nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Màng lọc

Màng lọc được sản xuất theo đúng chuẩn quốc tế, về kích thước, áp suất, lưu lượng và hiệu xuất giữ tạp chất bao gồm nhiều chủng loại như màng RO, màng Nano,…