NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC KỸ THUẬT CAO - CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI VỚI CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT - XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN, NƯỚC BIỂN, NƯỚC CỨNG - CÁC HỆ THỐNG MF, UF, NANO, RO, MBR VỚI KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN - THIẾT BỊ TINH CHẾ NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀ GIA DỤNG - NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP CÁC VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, MÁY MÓC XỬ LÝ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG
phone

Hotline / Zalo

0913 13 1038 - 0919 62 0098 - 0915 12 0098
be-loc-hat-lon-1452573131
22 Th10, 2020 Lọc nước

Bể lọc hạt lớn dùng để làm trong một phần nước cung cấp cho sản xuất có sử dụng hoặc không sử dụng chất phản ứng.

Lượng cặn giữ lại trong bể hạt lớn là 50  ÷  70% hàm lượng cặn trong nước nguồn khi không dùng phèn và 3  ÷ 5 mg/l kho có dùng phèn. Bể lọc hạt lớn có thể là bể lọc hở hoặc lọc áp lực. Nếu là bể lọc hở, phải đảm bảo lớp nước trên bề mặt cát lọc là 1  ÷  1,5 m. Nếu là bể lọc áp lực, phải tính toán với tổn thất áp lực giới hạn của lớp lọc vật liệu lọc và trong hệ thống thu nước lọc đến 15 m cột nước.

Rửa bể lọc hạt lớn bằng gió và nước kết hợp. Cường độ nước và không khí khi lấy theo bảng ( 2-16)

cuong-do-nuoc-trong-be-loc-lon

Bảng 2-16: Cường độ nước và không khí khi rửa bể lọc hạt lớn

Trình tự rửa như sau: rửa bằng nước với cường độ 6÷8 ι/sm2 trong 1 phút, sau  đó rửa bằng nước và không khí kết hợp với cường  độ nước 3÷4  ι/sm2 và không khí 15÷25 ι/sm2 trong vòng 5 phút. Cuối cùng rửa nước với cường độ 6÷8 ι/sm2 trong 2 phút.

Diện tích bể lọc hạt lớn tính theo công thức

cong-thuc-be-loc-hat-lon

Trong đó:

Q : Công suất có ích của các bể lọc (m3/ngày đêm)

T : Thời gian làm việc của trạm trong 1 ngày (giờ)

vt : Tốc độ lọc tính toán (m/h)

n : Số lần rửa 1 bể trong 1 ngày đêm

W1t1 : Cường độ và thời gian sục vật liệu lọc giai đoạn đầu

W2t2 : Cường độ nước và thời gian rửa phối hợp nước và không khí

W3t3 : Cường độ và thời gian rửa ở giai đoạn cuối cùng

t4 : Thời gian ngừng bể để rửa (giờ)

Khi số bể trong trạm đến 10, cho phép ngừng 1 bể để sửa chữa khi số bể trong trạm lớn hơn 10, được phép ngừng 2 bể để sửa chữa các thông số khác tính toán theo bể lọc nhanh phổ thông

HỖ TRỢ TƯ VẤN 24H

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp tốt nhất xử lý nước

LIÊN HỆ
phone-call
icon-messeger
icon-zalo
icon-zalo
icon-zalo