nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Công nghệ xử lý nước trong sản xuất dược phẩm

Nước dùng trong dược phẩm là nước có chất lượng tương đương với nước cất 1 lần hoặc 2 lần. Nguồn nước cấp cho hệ thống xử lý có thể lấy từ hệ thống nước sinh hoạt (nước thủy cục) theo tiêu chuẩn TCVN 551962:1991 hoặc nước ngầm TCVN 5944:1995.

Qui trình cần có hệ thống khử khoáng với công nghệ trao đổi ion hoặc quá trình thẩm thấu ngược (màng RO) . Ứng dụng trong các giai đoạn xử lý hóa lý cho tất cả các khâu chuẩn bị nước sản xuất dược phẩm.

Sơ đồ xử lý nước cấp dược phẩm sử dụng Công nghệ RO: Ứng dụng qui trình khử khoáng – tinh lọc – diệt khuẩn

Sơ đồ 1: Khử khoáng với hệ thống ROSơ đồ 2: Khử Khoáng kết hợp DEIONIZER – R.O

cong-nghe-xu-ly-nuoc-trong-san-xuat-duoc-pham-1 Công nghệ xử lý nước trong sản xuất dược phẩm

Sơ đồ 3: Qui trình sản xuất nước chất lượng cao dùng trong dược phẩm

Công nghệ xử lý nước trong sản xuất dược phẩm