nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Vỏ lọc 10 inch - Vỏ lọc 20 inch - Vỏ lọc BB

Vỏ lọc nước được thiết kế và chế tạo đặc biệt phù hợp với quy trình sản xuất hiện nay. Vỏ lọc tiên tiến này được chế tạo từ nhiều loại vật liệu nhựa, inox, và đáp ứng được các yêu cầu của ngành thực phẩm và dược phẩm. Công nghệ tiên tiến đã được sử dụng để đảm bảo vỏ lọc được sử dụng lý tưởng trong những ứng dụng khắt khe nhất.