nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Vật liệu khử sắt, Mangan

Đá khử Sắt – Mangan, vật liệu lọc nước, đá lọc nước và xử lý nước.

Đá khử Fe và Mn Zeolite có thể dùng trong một hệ thống áp lực hoàn toàn kín, không có sục khí hoặc bơm hoàn lưu, hoặc trong một hệ thống lọc trọng lực hở.

QUỐC MINH E.C.M cung cấp các loại đá khử sắt - Mangan dùng trong công nghệ xử lý nước