nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Van tự động, van tu dong

Autovalve là loại van thế hệ mới thường gặp trong các hệ thống vận hành thuận dòng và ngược dòng, được điều khiển bởi cụm vi mạch điện tử, có thể điều chỉnh được thời gian vận hành hay xúc rửa.

Thích hợp sử dụng trong việc điều khiển tự động các hệ thống khử sắt, làm mềm,…