nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Máy đo Nitrite

Máy đo Nitrite được thiết kế đo Nitrite với thang đo siêu thấp. Máy gọn nhẹ, cho độ chính xác cao, dể sử dụng và an toàn…