nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Máy đo độ dẫn điện trong nước EC

Máy đo độ dẫn điện của nước EC hay gọi là bút đo, được dùng để kiểm tra tính dẫn điện trong nước, sử dụng trong nông nghiệp, thủy lợi, sản xuất công nghiệp. Thiết bị đo độ dẫn điện của nước, đạt tiêu chuẩn về độ chính xác, độ ổn định cao.