nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Thiết bị đo - Máy đo chỉ tiêu nước

Thiết bị đo nồng độ chất có trong nước bao gồm: pH, Mangan, Clo, TDS,..., là sản phẩm  không thể thiếu trong công nghệ xử lý nước và lọc nước. Máy đo đa chỉ tiêu nước, các thiết bị đo lường khác nhau nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thực tiễn, bao gồm:  Thiết bị đo mực nước, đo lưu lượng nước, đo mật độ bùn trong nước thải...