nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

MỘT SỐ MÀNG RO CÔNG NGHỆ NANO MỚI NHẤT HIỆN NAY

1/ MÀNG RO DÂN DỤNG

LG TWRO -1812 / LGg TWRO -2012

Product Number

Minimum Permeate 
flow rate
(gpd)

Minimum 
NaCl Rejection
%

Stabilized 
NaCl Rejection
%

Applied Presure
psig (bar)

LG TWRO-1812-35

35

96

98

60 (4.1)

LG TWRO-1812-50

50

96

98

60 (4.1)

LG TWRO-1812-80

80

96

98

60 (4.1)

LG TWRO-2012-100

100

96

98

60 (4.1)


2/ MÀNG RO CÔNG NGHIỆP


 

 

Product Number

Permeate flow
rate
m3/d (gpd)

Minimum 
NaCl Rejection
%

Stabilized 
NaCl Rejection
%

Active Membrance
Area
m2 (ft2)

Feed Spacer 
mil

LG BW 400 R

39.7 (10,500)

99.5

99.6

37 (400)

34

LG BW 400 R+

45 (12,000)

99.5

99.6

37 (400)

34

LG BW 400 AFR

39.7 (10,500)

99.5

99.6

37 (400)

34

LG BW 400 ES

39.7 (10,500)

99.5

99.6

37 (400)

34

LG BW 4040 R

9.5 (2,500)

99.3

99.6

7.9 (85)

28

LG BW 4040 AFR

8.7 (2,300)

99.3

99.6

 

34

LG BW 4040 ES

9.5 (2,500)

99.2

99.5

 

28


3/ MÀNG RO DÙNG CHO NƯỚC BIỂN (chịu được áp cao 800 psi)

 

 

Product Number

Permeate flow
rate
m3/d (gpd)

Minimum 
NaCl Rejection

%

Stabilized 
NaCl Rejection

%

Active Membrance
Area
m2 (ft2)

Feed Spacer 
mil

StabilizedBoron Rejection
%

LG SW 400 R

34 (9,000)

99.7

99.85

37 (400)

28 or 34

93