nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Lưu lượng kế vuông

Lưu lượng kế vuông dùng đo lưu lượng nước, đáp ứng lên đến 150 lít/phút, có kích thước nối ống theo tiêu chuẩn và được lắp trực tiếp lên bảng điều khiển.