nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Lưu lượng kế

Lưu lượng kế là thiết bị dùng để đo lưu lượng nước, có thể đáp ứng từ 150 lít/phút đến 220 lít/phút, với nhiều chủng loại khác nhau, sản phẩm được bảo hành chu đáo.