nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Injector

Ejetor là sản phẩm cấp khí hiệu quả đáp ứng các yêu cầu ôxy khác nhau tạo ra sự phân phối không khí đồng đều chủ yếu ứng dụng trong hệ thống khử sắt và mangan giúp thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa, nâng cao hiệu suất khử.