nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Hệ thống RO thương mại công nghiệp

Hệ thống RO thương mại và công nghiệp được thiết kế chuẩn mực theo công nghệ USA, tích hợp thêm nhiều tính năng điều khiển tự động và bảo vệ màng R.O, có thể đáp ứng yêu cầu nước cấp sản xuất và nước tinh khiết với cường độ công nghiệp, kinh tế và bền bỉ.