nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Hệ thống nước uống thương mại công nghiệp

Hệ thống nước uống thương mại công nghiệp có thể hoạt động tốt đối với các nguồn nước có áp lực yếu, độ ô nhiễm không ổn định. Với thiết kế 02 bồn thành phẩm và 2 bơm áp lực, hệ thống được phát huy tối đa công suất cho phép