nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Dây chuyền nước uống đóng chai

Dây chuyền nước uống đóng chai, rửa nước tinh khiết và các chất lỏng có độ nhớt thấp. Kích cỡ chai: 330ml; 500ml; 1500ml thay đổi được.