nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Bút đo Tds

Bút đo Tds gồm những sản phẩm như: bút đo Tds Meter, bút đo Tds Senz...Bút đo TDS dùng để kiểm tra hàm lượng chất rắn hòa tan trong nước hồ, dùng trong sản xuất thủy canh, nước sinh hoạt, máy lọc nước, xử lý hóa chất...