nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Bút đo pH

Bút đo pH với nhiều chủng loại khác nhau như: bút đo pH Eco pH+ (Eco Plus), bút đo pH Senz Pro,..., mẫu mã và tính năng đa dạng...