nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Bơm chuyên dùng trong xử lý nước

Máy bơm dùng trong ngành lọc nước, xử lý nước được chia làm 2 nhóm chính: máy bơm tạo áp lực cho hệ thống lọc và máy bơm hóa chất chuyên dùng. Đa số các hệ thống lọc nước không cần trang bị thêm máy bơm. Thay vào đó, các hệ thống lọc tận dụng áp lực từ nguồn cấp. Trong khí đó, tất cả các hệ thống lọc nước bằng màng thẩm thấu ngược đều được tích hợp sẵn máy bơm cao áp.