nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Bình áp lực

Bình áp lực (Pressure Tank) còn gọi là Bình tích áp, Bình Tích áp Thủy Lực, Bình điều áp... là một loại bình chứa có tác dụng nén áp suất để tích trữ năng lượng thủy lực. Chính vì Bình Tích Áp tích trữ năng lượng thủy lực nên nó được dùng để cung cấp năng lượng, cân bằng hệ thủy lực, bảo vệ an toàn cho các hệ thống máy móc thủy lực, máy bơm nước…