nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Giải pháp xữ lý nước thải

Giải pháp trong việc xử lý đối với nguồn nước luôn mang tính chuyên nghiệp cao. Tùy vào mức độ ô nhiễm của nguồn nước mà áp dụng các Giải pháp khác nhau...

Giới thiệu GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI tại QUỐC MINH E.C.M

1.Công nghệ xử lý nước thải MBBR

2.Giới thiệu Công nghệ Màng MBR

3.Giải pháp Khử trùng

 

MANG LẠI HIỆU QUẢ VỚI NHỮNG GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT CHO TỪNG NGUỒN NƯỚC.

Công nghệ xử lý nước thải MBBR.

MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết ...

Chi tiết