nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT

Dự án: HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT.
Lưu lượng: 10 M3/GIỜ.
Nước nguồn: NƯỚC GIẾNG KHOAN.
Yêu cầu xử lý: NƯỚC THÀNH PHẨM CÓ CÓ CHỈ TIÊU SẮT NẰM TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP THEO QCVN02:2009 – BYT.
Thời gian thực hiện: T03/2018.

I. GIẢI PHÁP

Trung hòa pH – Khử Sắt – Tạp Chất với 02 cấp xử lý.
Áp dụng công nghệ lọc sâu đa tầng với vật liệu lọc xúc tác oxy hóa.
Sử dụng van tự động súc rửa.
Lưu lượng thiết kế: 10 m3/giờ. Max: 10 giờ/Ngày

II. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN