nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Công trình

Nội dung giới thiệu

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DÙNG RỬA TRÁI CÂY

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DÙNG RỬA TRÁI CÂY
Lưu lượng: 3.000 L / H.
Nước nguồn: Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC CÁT – KHỬ TRÙNG BẰNG TIA CỰC TÍM

Dự án: HỆ THỐNG LỌC CÁT – KHỬ TRÙNG BẰNG TIA CỰC TÍM.
Lưu lượng: 10 M3 / H.
Nước nguồn: NƯỚC B...

Chi tiết

HT LÀM MỀM NƯỚC – LỌC TẠP CHẤT (VAN TỰ ĐỘNG).

Dự án: HT LÀM MỀM NƯỚC – LỌC TẠP CHẤT (VAN TỰ ĐỘNG).
Lưu lượng: 2 M3 / GIỜ
Nước nguồn: NƯỚC S...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP.
Lưu lượng: 1000 LÍT / GIỜ
Nước nguồn: NƯỚC SAU KHỬ SẮT – LỌC ...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Lưu lượng: 15 M3 / GIỜ
Nước nguồn: NƯỚC GIẾN...

Chi tiết

HT SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI – BÁN TỰ ĐỘNG.

Dự án: HT SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI – BÁN TỰ ĐỘNG.
Lưu lượng: 1000 LÍT / GIỜ
Nước nguồn: NƯỚC G...

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP – IRO SERIES.

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP – IRO SERIES.
Lưu lượng: 3 M3 / GIỜ (MAX 8H / NGÀY)
Nư...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT.
Công suất: 1 - 2 M3 / NGÀY
Nước nguồn: NƯỚC SAU SƠ L...

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP
Lưu lượng: 2 - 3 M3 / GIỜ (MAX 15 GIỜ / NGÀY)
Nước ngu...

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP - CRO SERIES

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP - CRO SERIES
Lưu lượng: 1.000 L / HChi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT NẤU ĂN

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT NẤU ĂN.
Lưu lượng: 300 - 400 L / H
Nước nguồn: NƯỚC THỦY CỤC LON...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SX MỸ PHẨM

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SX MỸ PHẨM.
Công suất: 1.5 M3/NGÀY.
Nước nguồn: NƯỚC THỦY CỤC QUẬN 12...

Chi tiết

HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT-2

Dự án: HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT.
Công suất: 2 M3/GIỜ (MAX :10 GIỜ/NGÀY).
Nước nguồn: N...

Chi tiết

HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT

Dự án: HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT.
Lưu lượng: 10 M3/GIỜ.
Nước nguồn: NƯỚC GIẾNG KHOANChi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP - IRO SERIES

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP - IRO SERIES
Lưu lượng: 1.500 L / HChi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO CÔNG NGHIỆP GIẶT ỦI

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO CÔNG NGHIỆP GIẶT ỦI.
- Lưu lượng: 1.000 L / H.
- Nước nguồn: NƯỚC CẤP KHU ...

Chi tiết

HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI

- Dự án: HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI.
- Lưu lượng: 1.500 L / H.
- Nước nguồn: NƯỚC GIẾNG KHOAN.
- Yêu cầu xử lý:...

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP

- Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP
- Lưu lượng: 3 - 4M3 / GIỜ
- Nước nguồn: NƯỚ...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT & NƯỚC UỐNG CÔNG NHÂN

Dự án: Hệ Thống xử lý nước cấp sản xuất & nước uống công nhân.
Hệ thống khử sắt, lọc tạp chất
Nước nguồn: Nước giếng khoan
- Lưu ...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO CÔNG NGHIỆP GIẶT ỦI – LƯU LƯỢNG: 1.000 LÍT / GIỜ

- Dự án: HT Xử lý nước cho công nghiệp giặt ủi.
- Nước nguồn: Nước cấp Khu Công Nghiệp.
- Mục tiêu xử lý: làm mềm nước từ nguồn nước cấp của Khu Công Nghiệp, nước thành phẩm cung cấp c...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM – CÔNG SUẤT: 200 M3/NGÀY

- Dự án: HT Xử lý nước cấp sản xuất thực phầm.
- Nước nguồn: Nước Giếng khoan qua sơ lọc / Nước Sông qua sơ lọc.
- Mục tiêu xử lý: khử sắt – khử màu – k...

Chi tiết

HỆ THỐNG THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP – LƯU LƯỢNG: 4 – 5 m3/giờ

- Dự án: HT Thẩm thấu ngược Công Nghiệp.
- Nước nguồn: Nước Giếng khoan Đồng Nai.
- Mục tiêu xử lý: khử sắt, lọc tạp chất, lắp đặt hệ thống thẩm thấu ngược công nghiệp.

...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM – CÔNG SUẤT MIN: 104 LÍT/GIỜ

- Dự án: Hệ Thống xử lý nước sản xuất Dược Phẩm.
- Nước nguồn: Nước cấp Khu Công Nghiệp qua sơ lọc.
- Mục tiêu xử lý: Các chỉ tiêu chỉ định của chất lượng nước thành phẩm đạt theo PHAR...

Chi tiết

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CN USA

- Dự án: Dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai công nghệ USA.
- Nước nguồn: Nước Thủy Cục.
- Mục tiêu xử lý: Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai theo QCVN 6...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

- Dự án: Hệ Thống xử lý nước thải.
- Nước nguồn: Nước thải sản xuất bột giấy, đạt tiêu chuẩn loại B theo QCVN 12-MT:2015/BTNMT.
- Mục tiêu xử lý: Nước t...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM – CÔNG SUẤT: 60 M3 / NGÀY

- Dự án: HT Xử lý nước sản xuất Dược phẩm.
- Nước nguồn: Nước Thủy cục Cần Thơ
- Mục tiêu xử lý: các chỉ tiêu nước thành phẩm đạt yêu cầu theo PHARMACEUTICAL STANDARD.

...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT – CÔNG SUẤT: 2.000 LÍT / NGÀY

- Dự án: HT Xử lý nước cấp sản xuất.

- Nước nguồn: Nước Thủy Cục KCN VISIP 1

- Mục tiêu xử lý: Nước thành phẩm đạt chỉ tiêu độ dẫn điện ≤ 5µS/cm

...

Chi tiết

CÔNG TRÌNH CAMPUCHIA - HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI & CÁC THIẾT BỊ DÙNG CHIẾT RÓT – 1000 LÍT/GIỜ

- 1Dự án: Hệ thống sản xuất nước tinh khiết đóng chai

- Nước nguồn: Nước giếng.

- Mục tiêu xử lý: Nước thành phẩm đạt Tiêu Chuẩn Nước Uống Đóng Chai theo QCVN 6-...

Chi tiết

HTSX NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI & CÁC THIẾT BỊ DÙNG CHIẾT RÓT – 1500 LÍT/GIỜ.

- Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI

- Nước nguồn: Nước giếng.

- Mục tiêu xử lý: Đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai Việt Nam - QCVN QCVN 6-1: 2010/B...

Chi tiết

HT NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM - 500 m3/ngày đêm

- Dự án: Hệ thống xử lý nước cấp sản xuất thực phẩm.

- Nước nguồn: Nước giếng khoan tại Đà Nẵng.

- Mục tiêu xử lý: Nước thành phẩm đạt QCVN 01:2009/BYT

...

Chi tiết

HT NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM - 1000 m3/ngày đêm

- Dự án: Hệ thống xử lý nước cấp sản xuất thực phẩm.

- Nước nguồn: Nước cấp KCN Cát Lái – Quận 2.

- Mục tiêu xử lý: Nước thành phẩm đạt QCVN 01:2009/BYT

...

Chi tiết

HT NƯỚC CẤP SINH HOẠT – TƯỚI TIÊU TẠI AUSTRALIA

- Dự án: Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt – tưới tiêu.

- Nước nguồn: Nước giếng khoan tại AUSTRALIA.

- Mục tiêu xử lý: nước thành phẩm đạt tiêu...

Chi tiết