báo gia đình, ẩm thực, dịch vụ xe, kênh giải trí, mẹ và bé, giá xe ô tô, giá xe máy, du lịch, phun xăm thẩm mỹ, mua xe cũ, xu hướng làm đẹp, Mỹ phẩm, Mỹ phẩm Nhật, Báo asahi, Thắt lưng, Làm bác sĩ, Mỹ phẩm Nhật Bản, Sức khỏe, Làm đẹp dưỡng da, Dinh dưỡng sức khỏe
nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Công trình

Nội dung giới thiệu

ZEOMANGAN TAIWAN

HT XLN SINH HOẠT – SẢN XUẤT TỪ NGUỒN NƯỚC SÔNG HẬU.

Dự án: HT XLN SINH HOẠT – SẢN XUẤT TỪ NGUỒN NƯỚC SÔNG HẬU.
Lưu lượng: 30 M3 / H.


Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP_Model: IRO-8202-225

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP_Model: IRO-8202-225
Lưu lượng: 4.000 – 5....

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP_Model: IRO-8203-225.

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP_Model: IRO-8203-225.
Lưu lượng: 5.000 – 6...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT, NẤU ĂN.

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT, NẤU ĂN.
Lưu lượng: 200 - 250 LÍT/GIỜ.
Nước nguồn: Chi tiết

CÔNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG HẬU GIANG

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM..
Lưu lượng: 30 M3/GIỜ.
Nước nguồn: Chi tiết

HỆ THỐNG THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP

Dự án: HỆ THỐNG THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP.
Lưu lượng: 5 M3/GIỜ.
Nước nguồn: Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DÙNG RỬA TRÁI CÂY

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DÙNG RỬA TRÁI CÂY
Lưu lượng: 3.000 L / H.
Nước nguồn: Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC CÁT – KHỬ TRÙNG BẰNG TIA CỰC TÍM

Dự án: HỆ THỐNG LỌC CÁT – KHỬ TRÙNG BẰNG TIA CỰC TÍM.
Lưu lượng: 10 M3 / H.
Nước nguồn: NƯỚC B...

Chi tiết

HT LÀM MỀM NƯỚC – LỌC TẠP CHẤT (VAN TỰ ĐỘNG).

Dự án: HT LÀM MỀM NƯỚC – LỌC TẠP CHẤT (VAN TỰ ĐỘNG).
Lưu lượng: 2 M3 / GIỜ
Nước nguồn: NƯỚC S...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP.
Lưu lượng: 1000 LÍT / GIỜ
Nước nguồn: NƯỚC SAU KHỬ SẮT – LỌC ...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Lưu lượng: 15 M3 / GIỜ
Nước nguồn: NƯỚC GIẾN...

Chi tiết

HT SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI – BÁN TỰ ĐỘNG.

Dự án: HT SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI – BÁN TỰ ĐỘNG.
Lưu lượng: 1000 LÍT / GIỜ
Nước nguồn: NƯỚC G...

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP – IRO SERIES.

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP – IRO SERIES.
Lưu lượng: 3 M3 / GIỜ (MAX 8H / NGÀY)
Nư...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT.
Công suất: 1 - 2 M3 / NGÀY
Nước nguồn: NƯỚC SAU SƠ L...

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP
Lưu lượng: 2 - 3 M3 / GIỜ (MAX 15 GIỜ / NGÀY)
Nước ngu...

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP - CRO SERIES

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP - CRO SERIES
Lưu lượng: 1.000 L / HChi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT NẤU ĂN

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT NẤU ĂN.
Lưu lượng: 300 - 400 L / H
Nước nguồn: NƯỚC THỦY CỤC LON...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SX MỸ PHẨM

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SX MỸ PHẨM.
Công suất: 1.5 M3/NGÀY.
Nước nguồn: NƯỚC THỦY CỤC QUẬN 12...

Chi tiết

HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT-2

Dự án: HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT.
Công suất: 2 M3/GIỜ (MAX :10 GIỜ/NGÀY).
Nước nguồn: N...

Chi tiết

HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT

Dự án: HỆ THỐNG KHỬ SẮT – LỌC TẠP CHẤT.
Lưu lượng: 10 M3/GIỜ.
Nước nguồn: NƯỚC GIẾNG KHOANChi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP - IRO SERIES

Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP - IRO SERIES
Lưu lượng: 1.500 L / HChi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO CÔNG NGHIỆP GIẶT ỦI

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO CÔNG NGHIỆP GIẶT ỦI.
- Lưu lượng: 1.000 L / H.
- Nước nguồn: NƯỚC CẤP KHU ...

Chi tiết

HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI

- Dự án: HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI.
- Lưu lượng: 1.500 L / H.
- Nước nguồn: NƯỚC GIẾNG KHOAN.
- Yêu cầu xử lý:...

Chi tiết

HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP

- Dự án: HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP
- Lưu lượng: 3 - 4M3 / GIỜ
- Nước nguồn: NƯỚ...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT & NƯỚC UỐNG CÔNG NHÂN

Dự án: Hệ Thống xử lý nước cấp sản xuất & nước uống công nhân.
Hệ thống khử sắt, lọc tạp chất
Nước nguồn: Nước giếng khoan
- Lưu ...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO CÔNG NGHIỆP GIẶT ỦI – LƯU LƯỢNG: 1.000 LÍT / GIỜ

- Dự án: HT Xử lý nước cho công nghiệp giặt ủi.
- Nước nguồn: Nước cấp Khu Công Nghiệp.
- Mục tiêu xử lý: làm mềm nước từ nguồn nước cấp của Khu Công Nghiệp, nước thành phẩm cung cấp c...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT THỰC PHẨM – CÔNG SUẤT: 200 M3/NGÀY

- Dự án: HT Xử lý nước cấp sản xuất thực phầm.
- Nước nguồn: Nước Giếng khoan qua sơ lọc / Nước Sông qua sơ lọc.
- Mục tiêu xử lý: khử sắt – khử màu – k...

Chi tiết

HỆ THỐNG THẨM THẤU NGƯỢC CÔNG NGHIỆP – LƯU LƯỢNG: 4 – 5 m3/giờ

- Dự án: HT Thẩm thấu ngược Công Nghiệp.
- Nước nguồn: Nước Giếng khoan Đồng Nai.
- Mục tiêu xử lý: khử sắt, lọc tạp chất, lắp đặt hệ thống thẩm thấu ngược công nghiệp.

...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM – CÔNG SUẤT MIN: 104 LÍT/GIỜ

- Dự án: Hệ Thống xử lý nước sản xuất Dược Phẩm.
- Nước nguồn: Nước cấp Khu Công Nghiệp qua sơ lọc.
- Mục tiêu xử lý: Các chỉ tiêu chỉ định của chất lượng nước thành phẩm đạt theo PHAR...

Chi tiết

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CN USA

- Dự án: Dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai công nghệ USA.
- Nước nguồn: Nước Thủy Cục.
- Mục tiêu xử lý: Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai theo QCVN 6...

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

- Dự án: Hệ Thống xử lý nước thải.
- Nước nguồn: Nước thải sản xuất bột giấy, đạt tiêu chuẩn loại B theo QCVN 12-MT:2015/BTNMT.
- Mục tiêu xử lý: Nước t...

Chi tiết