Công nghệ xử lý nước ngầm, giếng khoan

Nước ngầm được khai thác từ tầng chứa nước dưới đất, chất lượng nước ngầm phụ thuộc vào thành phần khoáng hóa và cấu trúc địa tầng mà nước thấm qua. Do vậy, nước chảy qua các địa tầng chứa cát và granit thường có tính axit và chứa ít chất khoáng. Khi nước ngầm chảy qua địa tầng chứa đá vôi thì nước thường có độ cứng và độ kiềm hydrocacbonat khá cao. Ngoài ra đặc trưng chung của nước ngầm là:

- Độ đục thấp.

- Nhiệt độ và thành phần hóa học tương đối ổn định.

- Không có oxy nhưng có thể chứa nhiều khí như: CO2, H2S…

- Chứa nhiều khoáng chất hòa tan chủ yếu là sắt, mangan, canxi, magie, flo.

- Không có hiện diện của vi sinh vật.

Công nghệ xử lý nước ngầm chủ yếu là khử hàm lượng sắt, mangan, canxi, magiê

Đối với công suất nhỏ:

Nếu chỉ đơn thuần là khử sắt, mangan: Hệ thống khử sắt bằng công nghệ lọc sâu đa tầng WPM Series

Nếu kết hợp khử sắt với khử Mangan, Can-xi, Ma-giê, Amôni

Nếu kết hợp khử sắt với khử mangan, Can-xi, Ma-giê, Amôni, và các kim loại nặng khác: Hệ thống khử sắt với công nghệ trao đổi ion WPI Series.

Back Top