Nhựa trao đổi ion, vật liệu lọc nước giá rẻ, chất lượng cao

Nhựa Anion-SA-702MB

SA – 702 MB là loại nhựa trao đổi ion gốc base mạnh. Dùng trong hệ thống khử khoáng (Deionier) phối hợp rất tốt với SC – 800 MB.

Nhựa Anion-Purolite A400

Purolite A400 là loại nhựa trao đổi ion gốc base mạnh. Dùng trong hệ thống khử khoáng (Deionier) phối hợp rất tốt với Purolite C100.

Nhựa Anion-Lewatit M500

Lewatit M500 là hạt nhựa trao đổi anion bazo mạnh, dạng hạt đều. Qui cách đóng gói: 25 lít/bao.

Nhựa Anion-MP64

Nhựa Anion Lewatit MP64 là hạt nhựa trao đổi ion bazơ yếu. Khả năng trao đổi cao, khử chủ yếu hàm lượng Clorua, Silici trong nước, dùng trong hệ thống Deionier.

Nhựa Cation-Lewatit S1668

Nhựa Cation-Lewatit S1668 là hạt nhựa trao đổi ion acid mạnh. Khả năng trao đổi cao, dùng trong hệ thống làm mềm, không thể dùng kết hợp với nhựa A

NHỰA TRAO ĐỔI MIXED BED KÍCH THƯỚC HẠT ĐỒNG NHẤT DMB 14 UPS

ĐẶC ĐIỂM - ỨNG DỤNG

- Nhựa hốn hợp Cation và Anion DMB 14 UPS (MIXED BED DMB 14 UPS) là hạt nhựa trao đổi ion đã được trộn sẵn. Nhựa DMB 14 UPS được làm ra với tỷ lệ thể tích trộn 1:1 của cation và anion nhằm giảm độ dẫn điện xuống thấp nhất trong quá trình hoạt động.

Nhựa C-K8

Nhựa C-K8 là hạt nhựa trao đổi cation acid mạnh sử dụng trong tiêu chuẩn xử lý nước công nghiệp. Khả năng trao đổi cao, khử chủ yếu hàm lượng Canxi và Magiê trong nước_nguyên nhân gây ra độ cứng trong nước.

NHỰA TRAO ĐỔI MIXED BED MX-1

ĐẶC ĐIỂM - ỨNG DỤNG

- Nhựa hốn hợp Cation và Anion MX-1 (MIXED BED MX-1) là hạt nhựa trao đổi ion đã được trộn sẵn. Nhựa MX-1 được làm ra với tỷ lệ thể tích trộn 1:1 của nhựa K-8 và nhựa A-4 nhằm giảm độ dẫn điện xuống thấp nhất trong quá trình hoạt động.

Nhựa Anion-Lewatit M600

Nhựa Anion_Lewatit M600 là hạt nhựa trao đổi ion bazơ mạnh. Khả năng trao đổi cao, khử chủ yếu hàm lượng Clorua, Silici trong nước, dùng trong hệ thống Deionier.

Nhựa A-4

Nhựa Anion- A4 là hạt nhựa trao đổi ion bazơ mạnh. Có độ tinh khiết cao, sự dụng hiểu quả trong các hệ thống khử khoáng. Chi phí cho việc sử dung Caustic Soda ở mức thấp nhất.

Nhựa C-CSA121

ĐẶC ĐIỂM - ỨNG DỤNG

- Nhựa - CSA121 là hạt nhựa trao đổi cation acid. Khả năng trao đổi cao, ứng dụng trong hệ thống làm mềm nước sinh hoạt và công nghiệp, khử khoáng và các ứng dụng đặc biệt khác với dạng H+

Nhựa Cation-Purolite C100

ĐẶC ĐIỂM - ỨNG DỤNG

- Purolite C-100 là hạt nhựa trao đổi cation acid mạnh, khả năng trao đổi cao, khử chủ yếu hàm lượng Canxi và Magiê trong nước_nguyên nhân gây ra độ cứng trong nước.

StartPrev12NextEnd
Back Top